لب تنور

لب تنور (مجموعه ۲۵ طرح و داستان) 

labe-tanoor

نشر: سته بان (۲۱ فروردین، ۱۳۹۰)
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۰۹-۱۰-۵