شب سمور

شب سمور (مجموعه ۱۹ طرح و داستان)

shabe-samoor

موضوع کتاب: داستان كوتاه
نویسنده: محمد رضا آل ابراهیم
ناشر انتشارات: سته بان
سال انتشار: ۱۳۸۸