خانه / کتابهای پژوهشی / قاضی عضدالدین ایجی (استاد حافظ)

قاضی عضدالدین ایجی (استاد حافظ)


موضوع کتاب: زندگی نامه
نویسنده: محمد رضا آل ابراهیم
مشخصات نشر: استهبان: سته‌بان، ۱۳۸۴-۰۶-۲۸
شابک: ۹۶۴-۹۵۹۱۹-۳-۱
توضیحات: کتاب حاوی معرفی ایگ (ایج ) زادگاه قاضی عضدالدین وملکوک شبانکاره و آثار باقی مانده از آن دوران هم چنین از عهد ساسانی است. زندگی وموفقیت شغلی واستادی بر حافظ در علم کلام وشهرت کتاب (الموقف) در جهان اسلام بویژه در دانشگاه الازهر مصر از ویژگی های دیگر کتاب است. یک نمایشنامه نوشته محمد نظری ضمیمه کتاب است.