خانه / کتابهای پژوهشی / عارف اصطهباناتی

عارف اصطهباناتی

موضوع: مجموعه شعر
پژوهش و گردآوری: محمد رضا آل ابراهیم
به کوشش: جعفر منوچهری

توضیحات:

در این کتاب اشعاری در قالب غزل، مثنوی، قصیده و رباعی دیده می شود. وجه غالب اشعار علاوه بر وصف بهار و پند و اندرزهای زندگی ، در مناقب ائمه اطهار (ع) می باشد. زندگی نامه شاعر در سرآغاز کتاب آمده است.

شماره کتابشناسی ملی:

‭م‌۸۵-۷۶۹۳

شماره شابك:
۹۶۴-۹۵۹۱۹-۶-۶