خانه / نوشته ها پیرامون محمدرضا آل ابراهیم / مستندی درباره «محمدرضا آل ابراهیم»

مستندی درباره «محمدرضا آل ابراهیم»

کارگردان: پویا کنگاوری
نویسنده متن: سید مهدی میر عظیمی
تهیه کننده: شرکت فیلمسازی هفت شهر جان
گوینده و تدوینگر: پویا کنگاوری
زمستان ۱۳۹۸

حتما ببینید

آل ابراهيم و تكاپوي بي پايان او براي پربارساختن فرهنگ

شيراز- ايرنا- خاوراستان فارس با شهرستاني بازشناخته مي شود كه انجيرهاي آن، كام مردم و …